Bekæmp overvågningssamfundet med kryptering – Derfor!

Samfund har en generel tendens til at korrumpere. Mange gange i historien er det gået galt, og hvad der ved første øjekast kan have virket som ideelle styreformer, er endt med undertrykkelse og fascistiske tilstande. Og typisk med en destabilisering og svækkelse af samfundet til følge. Denne simple erkendelse har dannet fundament for nutidens demokrati, og for den ytringsfrihed der indgår som nødvendig bestanddel af demokratiet.

Desværre er mange mennesker i Danmark ikke længere særlig bevidst om nødvendigheden af, og formålet med, at begrænse styrets magt og kontrol over befolkningen. Andre steder i verden har man større forståelse for det. For eksempel har de i USA deres Bill of Rights, der lige siden 1791 har fastholdt en række grundprincipper, som bl.a. skal sikre et stabilt samfund, hvor styret ikke skal få for stor magt over befolkningen. På denne måde forsøger man at undgå den tendens til en fascistisk samfundsudvikling, som er set alt for ofte gennem historien. Men her i Danmark findes denne forståelse stort set ikke.

Efter computere og internet er blevet udbredt i verden, har magthaverne fået langt større muligheder for at overvåge og dermed kontrollere befolkningen. Denne udvikling medfører et endnu større behov for sikring imod, at styret opnår for vide beføjelser over befolkningen. Med den rette overvågning kan ethvert foretagende der er kritisk overfor det etablerede styre, standses inden det kan nå at påvirke samfundet. Dermed bliver det svært, eller i værste fald umuligt, at sætte en stopper for en uheldig samfundsretning. Man risikerer at det udelukkende bliver styret, og ikke folket, der bestemmer samfundsretningen, og at der ingen vej er tilbage. Dermed har man pr. definition ikke længere et demokratisk styre.

De overvågningsmuligheder nutidens teknologi har muliggjort, udgør også en trussel imod den ytringsfrihed, der er en forudsætning for vores demokrati. For at have ytringsfrihed skal folk kunne ytre sig uden repressalier. Er der repressalier forbundet med bestemte synspunkter, så vil nogle folk afholde sig fra at ytre sig, og ytringsfriheden er dermed væk. Derfor er det vigtigt at folk kan komme med deres synspunkter anonymt. Tillader man overvågning at gribe så meget om sig, at muligheden for anonymitet forsvinder, så forsvinder også ytringsfriheden. Anonymitet er dermed en forudsætning for ytringsfrihed, som igen er en forudsætning for demokrati.

Men den magt styret opnår via overvågning, kan begrænses med udbredelsen af den rette krypteringsteknologi. Anonymiteten, og dermed ytringsfrihed, kan sikres på samme vis. Kryptering er et værktøj i kampen mod en samfundsretning, der i værste fald kan blive katastrofal for befolkningen, i Danmark såvel som andre lande.

Vi opfordrer til at tage kampen op, mens det endnu er muligt.