Info

PrivacyDefence.org er en videreførelse af Privatliv.Webs.com

Baggrunden for denne hjemmeside skal findes i den grundlæggende antagelse, at verden er hvad vi gør den til. Apati har på indirekte vis skabt utallige problemer i verden og løst meget få. Dette projekt er drevet af idealisme og ikke af penge. Vi har økonomiske udgifter, men ingen indtægt eller forhåbning om at få det. Her sættes idealet om at bidrage til en bedre verden og et velfungerende samfund, højere end personlig økonomisk gevinst. Jakkesættene i de dyre biler og de fornemme villaer, der uden tøven meler deres egen kage, uden hensyntagen til om de reelt bidrager konstruktivt til deres omverden, må finde deres respekt andetsteds.

Advarsel!
Ved anvendelse af vores krypteringsvejledninger, kan din internetudbyder ikke længere overvåge dig på internettet. Du spilder dermed de skattekroner som du siden 2007 har betalt til den såkaldte “logningsbekendtgørelse”.
(den gode nyhed er, at dataene alligevel er ubrugelige)

Med samfundets nuværende “udvikling” i retning af et overvågningssamfund, er der risiko for at de rettigheder og den frihed som den vestlige verden engang besad, vil blive erstattet af en stat der er i suveræn kontrol, og kan (og vil) overvåge alle borgere, kriminelle såvel som lovlydige. Ønsker man at bevare sit privatliv, så er man allerede i politiets søgelys, for så må man jo have “noget at skjule“.
Dette vil være en direkte trussel imod et frit og demokratisk samfund baseret på ytringsfrihed, og det vil frarøve borgerne den ret til et privatliv som engang, før det var teknisk muligt at masseovervåge, blev set som en selvfølgelighed. Et sådant overvågningssamfund vil give magthaverne en så uindskrænket magt, at det kan blive umuligt for folket at gøre indsigelse imod en uheldig fremtidig samfundsretning. Derfor skal en sådan forrykkelse af magtbalancen imellem folket og magthaverne, stoppes inden det er for sent, og ethvert samfund bør have indbyggede mekanismer der har til formål at forhindre en sådan forrykkelse af magtbalancen. Helbredelse kan i denne sammenhæng nærme sig det praktisk umulige, og forebyggelse er dermed vejen frem.
Yderligere information om disse problemstillinger kan findes i vores Blogs og Links.

Denne hjemmeside bidrager til at give folket en del af magten tilbage
fra de magthavere der ønsker at overvåge og kontrollere dem.

Ved at følge denne hjemmesides krypteringsvejledninger, kan den jævne dansker nu omgå en stor del af den masseovervågning, der i den senere tid er blevet indført i Danmark. Dermed er det nu muligt at sende et symbolsk protestråb til de politikere der tror, at masseovervågning er vejen frem. Disse politikere dyrker en vrangforestilling om, at man på effektiv vis kan overvåge et helt folk. Enhver med bare en smule faglig indsigt i mulighederne på internettet, kan kun ryste på hovedet af denne illusion. En effektiv måde at vise hvor let det er at omgå masseovervågningen, er ved, at følge denne hjemmesides krypteringsvejledninger, som selv de mindre avancerede computerbrugere kan gennemføre.

Når lovlydige borgere via kryptering, frit kan fravælge magthavernes overvågning,
hvad skulle da forhindre terrorister og kriminelle i at gøre det samme?

Bemærk at al informationen i vores krypteringsvejledninger er offentligt tilgængelig viden på internettet. Hvis terrorister og kriminelle virkelig vil bruge kryptering, så skal de nok finde ud af det på egen hånd, også uden denne hjemmeside.

I dag er PrivacyDefence.org den førende udbyder af gratis og brugervenlige
state-of-the-art krypteringsvejledninger på dansk.

Alle krypteringsvejledningerne er så vidt muligt baseret på konceptet om “point and click”. Selv på det internationale marked med engelsksprogede krypteringsvejledninger er der så vidt vides intet alternativ til denne hjemmeside.
Der ydes desuden gratis email-support, personlig rådgivning og risikovurdering, samt i særlige tilfælde problemløsning og programopsætning via fjernsupport.
Sektionen om Generel IT-sikkerhed er baseret på samme ide om brugervenlighed som krypteringsvejledningerne, og tager udgangspunkt i et indgående og løbende opdateret kendskab til det store udbud der findes på markedet af gratis sikkerhedsprogrammer. Hvis ens PC kan overtages af en hacker, så hjælper det ikke meget at ens kommunikation over internettet er krypteret. Derfor denne sektion.
Vi overvåger løbende internettet for ændringer der kan have betydning for vores vejledninger og anbefalede programmer (nye versioner, ophørt programsupport med videre). Ligeledes holder vi os opdateret om seneste nyt indenfor vores felt (nye forskningsresultater, proof-of-concepts med mere), og revurderer løbende vores oprindelige risk assessments så de er i trit med tiden og de trusler der er relevante for vores brugere.

Sikret imod censur

Vi er et tværpolitisk initiativ der samler alt fra højre- til venstrefløj om en fælles modstand imod masseovervågningssamfundet, og et forsvar af borgernes ret til privatliv. Aktivisterne bag os er dermed af delte meninger om mange emner, samt af varierende politisk observans, og mange af os kender kun hinanden som en anonym identitet på internettet. Fælles ligger dog troen på anonymitet som forudsætning for ytringsfrihed. Det bør derfor ikke overraske hvis betalingen af hjemmesiden varetages af én person, henvendelser besvares af en anden, blogs og vejledninger skrives af en tredje, mens test af vejledningerne foretages af en fjerde part osv. Vi er flere personer der har login til hjemmesiden og kan foretage ændringer på siden. Ingen enkeltstående person er ansvarshavende for hjemmesiden og dens indhold. Betaling af hjemmesiden er foretaget via et brev uden afsender, som er sendt til en adresse i udlandet. Selv vores hjemmeside-udbyder kender dermed ikke vores identitet.

Dette er DIN hjemmeside!

Vi har ikke noget ego der kræver, at vi selv skal have æren for denne hjemmeside, og vi supplerer gerne vores forsvarsmekanismer med strategier som Layered Security og Defence in Depth. Faktisk opfordrer vi alle læsere til at omtale denne hjemmeside som om den er deres egen, eller som om de er en del af projektet. Hvis I på nogen tænkelig måde støtter denne hjemmesides indhold, eller ønsker at bidrage til at sprede budskabet, så anser vi jer for at være en del af projektet. Denne hjemmeside er dermed lige så meget jeres som vores. Samtidig kan I bidrage til anonymiteten i projektet, eller det nogen kalder Plausible Deniability, ved at omtale hjemmesiden som jeres egen. Hvis 50 forskellige mennesker lyder som om de har insider-viden om en hjemmeside, hvordan afgør man så hvem der er juridisk ansvarlig?
Vær derfor ikke overrasket hvis du møder en person der med et glimt i øjet lyder som om han står bag denne hjemmeside. Måske gør han det, eller måske støtter han bare projektet og dets Plausible Deniability.

Censurering = Genpublicering!

En komplet kopi af hjemmesiden og dens indhold sendes med jævne mellemrum til udvalgte holdningsfæller i projektet, som igen er frie til at videresende kopien. Skulle hjemmesiden blive censureret eller taget ned af myndigheder eller andre, så skal man dermed forvente, at den dukker op på en ny adresse, som kan findes via Google og andre søgemaskiner. Vi opfordrer til, at man som udgangspunkt overholder gældende lovgivning, men vi kan ikke holdes ansvarlig for, hvad enkeltindivider foretager sig på egen hånd.

Tak til Privatliv.Webs for det forarbejde og den inspiration,
der har dannet fundamentet for denne videreførelse af projektet.