Blog

Masseovervågning – Det har aldrig været værre – April 2020
Kommentarer til en artikel på videnskab.dk der påstår, at problemerne med overvågning har været meget værre før i tiden.

Sådan stoppes avanceret malware – August 2019
Gennemgang af hvordan det avancerede Astaroth-malware inficerer computere, og hvordan forskellige sikkerhedsprogrammer nemt kan stoppe angrebet.

Facebook og resultatet af apati – Marts 2019
Om årsagen til at verdens mest problematiske sociale medie også er verdens mest populære.

Drop dit antivirus! – August 2018
En opfordring til at droppe den forældede antivirus-teknologi til fordel for effektive sikkerhedsprogrammer.

Nyt sikkerhedsprogram: OSArmor – Juni 2018
Et sjældent og unikt program, der ikke bare er gratis og øger sikkerheden markant, men også er så nemt at bruge, at enhver kan finde ud af det.

Effektive sikkerhedsprogrammer – Maj 2018
Gennemgang af nogle af markedets mest effektive sikkerhedsprogrammer.

Sikkerhedskombinationer – September 2017
Vejledning i hvordan forskellige typer sikkerhedsprogrammer sammensættes, så de supplerer hinanden og yder maksimal beskyttelse.

Makro-angreb – August 2017
Om de tiltagende hacker-angreb via makroer i Office-dokumenter, og hvordan man nemt sikrer sig imod dem.

“Privacy is dead” – Juni 2017
Tilbagevisning af påstanden om at der ikke længere findes privacy.

Surveillance Camera Man – Maj 2017
Debatoplæg med udgangspunkt i en humoristisk video, der viser mange menneskers voldsomme reaktion på at blive videoovervåget.

CIA bekræfter: Vores sikkerhed virker! – Marts 2017
Lækkede dokumenter fra CIA viser, at de har problemer med at hacke computere med Comodo installeret. Det bekræfter vores påstand om, at det er muligt at sikre sig imod selv avanceret, målrettet hacking.

APT-angreb kan stoppes! – September 2016
Halv-teknisk gennemgang af, hvordan vores 3-punkts strategi til at sikre en PC, kan stoppe selv avancerede målrettede hackere. Måske endda efterretningstjenester som NSA.

Derfor bruger man VPN! – Oktober 2015
Overraskende få mennesker bruger en VPN som beskrevet i vejledningen Krypteret internet.
Her dokumenteres fordelene ved at gøre det.

Email-udbydere – September 2015
Liste over email-udbydere der kan anvendes til Krypteret e-mail.

Mental whitelisting – August 2015
Beskrivelse af hvorfor vi som mennesker bør ændre radikalt på vores opfattelse af risiko og farer i nutidens komplicerede samfund.

Forøg sikkerheden med behavior blocking… gratis! – Juli 2015
Anbefaling af en sikkerhedsteknologi der kan kompensere for svagheden i traditionelt antivirus, samt tip til hvordan det kan anvendes gratis.

Facebook og det frie valg der forsvandt – Februar 2015
Om problematikken i at vi alle tvinges til at anvende, og dermed støtte, verdens mest problematiske sociale netværk.

Bliv anonym online – Januar 2015
En vejledning til at blive anonym online og omgå den daglige masseovervågning på internettet.

Ny VPN-udbyder anbefales: AirVPN – Oktober 2014
Om valget af vores nye og bedre VPN-udbyder.

Alternativ til Skype: Jitsi – August 2013
Tiltagende sikkerhedsproblemer med Skype gør, at vi nu anbefaler et alternativ.

Smartphones og sikkerhed – Marts 2013
Om sikkerhedsproblemerne med smartphones.

Absolut sikkerhed og risk management – Februar 2013
En blog med fokus på hvordan vi tænker om og opfatter begrebet sikkerhed.
Ideen om absolut sikkerhed aflives og risk management forklares.

Anbefaling af sikkerhedsprogram: Microsoft EMET – Juli 2012
Kort beskrivelse og anbefaling af sikkerhedsprogrammet EMET, som er gratis og kan tilføje ekstra beskyttelse til computeren. Dog kun for lettere avancerede brugere.

Forespørgsel fra Københavns Politi – September 2011
Hvis politiet ikke forstår helt grundlæggende IT-sikkerhed, kan vi da stole på, at de vil opbevare vores data forsvarligt? Eller bør lovlydige borgere for en sikkerheds skyld skjule deres data for politiet?

The Power of Anonymous – Juli 2011
Kan anonyme kilder, som eksempelvis denne hjemmeside, affejes med henvisning til kildens anonymitet? Giver det mening at lytte til nogen der ikke “står ved deres holdninger”?

MySecurityCenter truer med fogedretssag – April 2011 (available in English)
My Security Center kræver censurering eller sletning af bloggen “MySecurityCenter versus ytringsfriheden” og afviser dialog før kravet er afstedkommet. Flere andre hjemmesider har modtaget tilsvarende trusler.

MySecurityCenter versus ytringsfriheden – Oktober 2010 (available in English)
Et eksempel på hvordan et aktivistisk sindelag, kombineret med anonymitet opnået via kryptering, kan bruges til at påvirke samfundet i en gavnlig retning og modvirke censur.

Facebook og byen i Rusland – September 2010
Er du i tvivl om hvor store problemer Facebook har med at varetage deres brugeres sikkerhed og privatliv? Forstår du ikke dem der helt fravælger brugen af Facebook? Så er denne blog henvendt til dig.

“Hadforbrydelser” – August 2010
Det amerikanske koncept “hadforbrydelser” har for alvor indtaget Danmark. Konceptet er uigennemtænkt og undergravende for det danske retssamfund, til gengæld lægger det op til en lang række ubesvarede spørgsmål.

Hacker-sikret webmail – Maj 2010
4 simple råd kan sikre din webmail imod at blive hacket.

Antivirus – En forældet teknologi – Februar 2010
Antivirus var effektivt engang, men ikke længere.

Hvorfor ikke Hushmail? – Januar 2010
Til kryptering af emails anbefales GnuPG. Andre foretrækker webmail-udbyderen Hushmail. Her gennemgås fordele og ulemper ved Hushmail, og det vil på den baggrund stå klart hvorfor GnuPG anbefales frem for Hushmail.

Datafølsomhed – 3 kategorier – December 2009
Nogle mennesker afviser brugen af kryptering fordi de ser 2 kategorier af data; ikke-følsomme data som der ikke er grund til at kryptere, og følsomme data som er så følsomme, at kryptering ikke er sikkert nok. Der er imidlertid en 3. kategori af data, og det er ikke mindst denne der bør krypteres.

Stop en målrettet hacker – Oktober 2009
Frygter du at en hacker vil sætte sig for, at trænge ind på lige netop din hjemmecomputer? Så vil denne blog enten aflive en ubegrundet frygt, eller give dig værktøjerne til at stoppe hackeren.

Kan harddisk-kryptering omgås? – Juli 2009
Nogle mennesker påstår hårdnakket, at harddisk-kryptering ikke kan sikre private data overfor myndigheder. Det påstås, at myndigheder til enhver tid kan få fat på alle oplysninger de er interesseret i. Denne blog er en reaktion på den påstand.

Hvad har du at skjule? – Juni 2009
Her behandles og tilbagevises “argumentet” i bloggens titel, og det bliver forklaret hvorfor det giver mening at kæmpe for retten til et privatliv, selv hvis man intet har at skjule.

Bekæmp overvågningssamfundet med kryptering – Derfor! – Juni 2009
Her forklares farerne ved det overvågningssamfund Danmark har udviklet, og udvikler sig til, og dermed baggrunden for denne hjemmeside.