The Power of Anonymous

Det er ingen hemmelighed at bidragerne til denne hjemmeside forbeholder sig retten til at være anonyme. Vi benytter os af det nogen kalder The Power of Anonymous. Mange mennesker er skeptiske så snart nogen ikke vil “stå ved deres holdninger” og i nogle sammenhænge giver denne skepsis god mening. Men ikke i alle.

Man må skelne imellem påstande/vurderinger og argumentation/dokumentation/inspiration
Påstande og faglige vurderinger fra en ekspert, kan være interessante når de kommer fra en person vis kompetence og troværdighed man har tillid til. Her er man nødt til at vide, at personen er den man kender, eller som man har grund til at anse for kompetent og troværdig. Er vedkommende anonym, så kan man ikke umiddelbart verificere om han er denne person. Ergo er anonymitet ikke meget værd ved fremsættelse af påstande, eller i forbindelse med en eksperts faglige vurderinger.

Anderledes forholder det sig med argumentation, dokumentation og inspiration
Hvis der ikke er tale om påstande eller faglige vurderinger, men derimod om argumenter, så spiller det ingen afgørende rolle om man har kendskab til identiteten på den person der har fremsat argumentet. Et argument kan defineres som en logisk holdbar konklusion med udgangspunkt i gyldige præmisser. Det står dermed enhver frit for at verificere et arguments gyldighed og logik, og disse bliver hverken større eller mindre afhængig af hvem der har fremsat argumentet. 2 + 2 bliver også stadig 4 selv om Osama Bin Laden skulle have sagt det.
Konkret og verificerbar dokumentation, eksempelvis i form af linkhenvisninger i en debat på internettet, kan naturligvis heller ikke tilbagevises på den baggrund, at den der fremfører dokumentationen er anonym.
Ligeledes forudsætter udbredelse af ideer, tankerækker og synsvinkler, heller ikke kendskab til kildens identitet. Såfremt modtageren mener at finde inspiration i budskabet, og kan få tankerækkerne i budskabet til at passe ind i sit eget verdensbillede, så gør det hverken fra eller til at kilden er anonym. Darwins evolutionsteori ville heller ikke blive mindre brugbar selv om vi ikke vidste hvem der havde fremsat teorien.

Ytringsfrihed gennem anonymitet
Til gengæld giver anonymitet mulighed for at opnå en ytringsfrihed man ikke ellers ville opnå. I undertrykkende regimer kan det have store personlige konsekvenser at udtrykke kritik af magthaverne, og selv i den vestlige verden kan der være fordele ved at benytte sig af anonymitet når man giver kritik og synspunkter til kende. Mange mennesker siger sjældent deres oprigtige mening om følelsesladede emner, af frygt for repressalier, bortset fra når de har mulighed for at gøre det anonymt. En forståelse for dette kan eksempelvis ses integreret i den måde hvorpå vi fortager valg i både ind- og udland. Anonymitet og ytringsfrihed går dermed hånd i hånd. Og som det fremgår af ovenstående, er der i nogle sammenhænge intet reelt behov for at lægge hverken navn, cpr. nr., sjæl eller andet til offentligt skue for at kunne “stå ved sine holdninger”. Hvis holdningerne ikke kan stå selv, så fortjener de alligevel ikke at se dagens lys.

Derfor benytter vi os af The Power of Anonymous, og det er din garanti for, at vi ikke holder os tilbage fra at udtrykke vores oprigtige synspunkter, uanset hvilket pres man måtte lægge på os i forsøget på at hæmme vores ytringsfrihed.

Med vejledningerne på denne hjemmeside, har du nu mulighed for at gøre det samme.